Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив . . .

                                                              Моля     до края на  месец Септември  2019 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете . . .

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 01.09.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Разглеждане на Жалби за не спазване на правилника  ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички Сдружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание . Поздрави на . . .

                                                          СЪОБЩЕНИЕ: До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, . . .

Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 16.03.2019г.от 14:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание .   Поздрави на всички колеги 19.02.2019г