Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание

на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица

с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А

1.Разглеждане на Жалби за не спазване на правилника  ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Моля всички Сдружения членуващи в федерацията да излъчат по

1 делегат за общото събрание .

                                  Поздрави на всички колеги

26.09.2019г