Съобщение

Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание

на 16.03.2019г.от 14:00ч. в заседателната зала на Община Марица

с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А

1

Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по

1 делегат за общото събрание .

 

Поздрави на всички колеги

19.02.2019г