“ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ”

Първоначално във “ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” – България членуват пет дружества :

СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле
ДГП “ МИР 2003 “ гр.Пазарджик
КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово
С “ Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет “ гр.Хасково
ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив

Към момента дружествата са:

1. СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле
2. ДГП “ МИР 2003 “ гр.Пазарджик
3. КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово
4. С “ Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет “ гр.Хасково
5. ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив
6. СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски
7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево
8. „ Сдружение на гълъбовъдите на високолетящи гълъби Чинар – 08” с.Белащица
9. СГ „Ефир” с.Моминско
10. „Чист полет” с.Скутаре и с.Рогош
11. „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора
12. СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение
13. СПВл _Пазарджик2013
14. Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет “ гр.Садово
15.ОДГ Феникс 2012 с. Калояново
16. ДГ „ Полет„ гр.Асеновград
17.Сдружение Алианц с.Белозем
18.“Преврен“гр.Брацигово
19.СД „Бесапара“ – с. Главиница
20.СД „ГАМ“ – с. Главиница
21.СГВГ-Чинар-08с.Белащица
22..С „Каламица“ – с.Цалапица
23.С „Тракиец 2013, гр. Стамболийски
24.С „Сокол 2016, с. Лозен
25.КГВПП, гр. София
26.ДГ „Ракита 2012, гр. Ракитово

 

 

 

 

 

Карта на сдруженията