СЪОБЩЕНИЕ

Моля, до края на  месец Септември 2017 година,  всички дружества да представят актуални поименни списъци на своите членове,  както и необходимият им брой пръстени за следващият състезателен период.Информацията е необходима тъй като през 2018г. пръстените на Федерацията за всяко дружество ще бъдат строго индивидуални! Решението за гореспоменатото се взе с . . .