Класиране 2017г.

КЛАСИРАНЕ 2017г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ               КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ               I. Класиране – Отборно, Стари птици               Класиране Състезател Резултат Клуб Порода   /час минути/ . . .

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е СКЪПИ КОЛЕГИ   УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   25.11.2017г . / СЪБОТА / от 13.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2017г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ФЕМИЛИ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ . . .

СЪОБЩЕНИЕ

„Във връзка с приетите изменения и допълнения на Извънредното Общо събрание на ФГВПП, проведено на 26.04.2017г. в гр.Пловдив, относно Състезателния правилник за продължителен полет (Клас Б – Европески породи), поради необходимото технологично време за доуточнения и приемане на допълнителни правила за прилагане на промените, да се считат за меродавни за . . .

СЪОБЩЕНИЕ

Моля, до края на  месец Септември 2017 година,  всички дружества да представят актуални поименни списъци на своите членове,  както и необходимият им брой пръстени за следващият състезателен период.Информацията е необходима тъй като през 2018г. пръстените на Федерацията за всяко дружество ще бъдат строго индивидуални! Решението за гореспоменатото се взе с . . .

Класиране 2016 година.

КЛАСИРАНЕ 2016г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ             КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ           I. Класиране – Отборно, Стари птици 2016           Класиране Състезател Резултат Клуб Порода   /час минути/   I    Янко . . .

Класиране 2015 година.

КЛАСИРАНЕ 2015г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ           КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ           I. Класиране – Отборно, Стари птици           Класиране Състезател Резултат Клуб Порода /час минути/ I    Янко Кръстев- с.Граф Игнатиево  8ч. . . .

Класиране 2014 година.

КЛАСИРАНЕ 2014г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ               КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ               I. Класиране – Отборно, Стари птици               Класиране Състезател Резултат Клуб Порода   /час минути/ . . .