Класиране 2015 година.

КЛАСИРАНЕ 2015г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ
         
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ
         
I. Класиране – Отборно, Стари птици
         
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода
/час минути/
I    Янко Кръстев- с.Граф Игнатиево  8ч. 50мин.  СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево  Пазарджишки високолетци
II  Димитър Антов   8ч. 38мин. ,,Арес-2000,   ,с.Маноле Пазарджишки високолетци
III Цоньо Кривчев с.Граф Игнатиево   8ч. 31мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
IV
  Димитър Стойцов

 

 8ч. 21мин. ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Петър Ветренски  7ч. 59мин. СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци
VI Димитър Валенцов     7ч. 53мин. СГ “Chort Dei“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци
 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/

 

 

II. Класиране – Отборно, Млади птици
         
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода
ч.мин.
         
I Боян Събевски   10ч. 11мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
II Стою Бръмбаров   8ч. 08мин.  ,Каламица”    с.Цалапица Пазарджишки високолетци
III Иван Игнатов с.Граф Игнатиево   7ч. 42мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
IV Петър Каменчев   7ч. 31мин. ОМЕГА 2005 гр.Раковски Пазарджишки високолетци
V Милен Йорданов   6ч. 56мин. Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Пазарджишки високолетци
VI Съби Руменов Събев   6ч. 39мин     КГВПП-       Хасково Пазарджишки високолетци
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият о

 

 

 

III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I   Благо Боруков 11ч. 30мин. F 349913 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
II Цоньо Кривчев   с.Граф Игнатиево 10ч. 36мин. F 383862 СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
III Димитър Антов 10ч. 35мин. F 371471 „Арес 2000“ с. Маноле Пазарджишки високолетци
IV Янко Кръстев-с.Граф Игнатиево 10ч. 25мин. F 367571 СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Димитър Стойцов 10ч. 23мин. F 410035 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
VI Ангел Даков 9ч. 57мин. F 347767 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
           

 

III. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Йордан Милков 11ч. 25мин. F 392750 ,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Пазарджишки високолетци
II Боян Събевски 11ч. 24мин. F 425805 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
III Боян Събевски 11ч. 18мин. F 425811 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
IV Боян Събевски 11ч. 05мин. F 425888 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Боян Събевски 11ч. 02мин. F 425820 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
VI Иван Игнатов   с.Граф Игнатиево 10ч. 56мин. F 424503 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
           

 

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Отборно стари 2015  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Красимир Велев   5ч. 53мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
II Георги Иванов 4ч. 59мин Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
III Виктор Николов 4ч. 52мин Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
IV Иван Добрев   4ч. 10мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Индивидуално стари  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I  Красимир   Велев 8ч.05мин.F343218 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
II Георги Иванов 6ч.47мин F343449 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
III Красимир Велев 6ч45мин. F343261 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
 IV Георги Иванов 6ч.34мин F343400 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
V Красимир Велев 6ч23мин. F343112 ,,Ески-Зара 2010″ Старозагорски стари  
VI Красимир Велев 6ч.23мин F343113

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Отборно млади 2015  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Красимир Велев   5ч. 11мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
II Виктор Николов   4ч. 32мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Индивидуално млади  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I     Николай       Николов 8ч.30мин.F391396 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
II Красимир Велев 6ч.35мин F391357 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
III Красимир Велев 6ч35мин. F391339 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
 IV Красимир Велев 6ч.35мин F391556 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
V Красимир Велев 6ч35мин. F391449 ,,Ески-Зара 2010″ Старозагорски млади  
VI    Виктор   Николов 5ч.10мин F390146

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  

 

Класиране от състезанието “Long day” за български породи  
           
Класиране – Отборно /“Long day“/  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I    Стоил Паликрушев

        гр.Съединение

9ч. 15мин. СГ “Chort Dei“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
II     Димитър Валенцов

     гр.Съединение

9ч. 01мин. СГ “Chort Dei“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
III    Петър Ветренски

      гр.Пазарджик

8ч.34мин. СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци  
IV   Димитър Иванов

       с.Маноле

8ч. 33мин. ,,Арес-2000,   ,с.Маноле Пазарджишки високолетци  
V   Павел Толумов с.Житница 8ч. 27мин. ОДГ Феникс -2012 Пазарджишки високолетци  
VI        Димитър Стоицов

          кв.Прослав

7ч. 57мин. ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  

 

 

 

Класиране – Индивидуален полет  /“Long day“/
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I  Стоил Паликрушев

    гр.Съединение

12ч. 22мин. F 338222 СГ “Chort Dei“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци
II   Петър Ветренски

   гр.Пазарджик

11ч. 17мин. F 288815 СПВл-Пазарджик 2013 Пазарджишки високолетци
III Павел Толумов с.Житница 10ч. 12мин. F 323277 ОДГ Феникс -2012 Пазарджишки високолетци
IV    Димитър Стоицов

      кв.Прослав

10ч. 03мин. F 264515 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Цоньо Кривчев

    с.Граф Игнатиево

9ч. 50мин. F 383838 СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
VI    Димитър Иванов

      с.Маноле

9ч. 27мин. F 371060 ,,Арес-2000,   ,с.Маноле Пазарджишки високолетци

 

 

 

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ  2015г.

  1. I. Класиране Стари птици – Сборни първенци
Класиране Състезател Среден Резултат,

/ч. мин./

Сдружение, Клуб Порода
1 Симеон Первазов

 

16ч. 39мин

(16:15, 17:05, 16:37)

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ. типлери
2 Петко Вълков 13ч. 50мин

(11:26, 14:50, 15:15)

КГП „Балкански рози 2002“ гр.Карлово англ. типлери

 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

  1. II.Класиране Млади птици – Сборни първенци
Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Красимир Романски, гр.Сопот 9ч. 23м.

(11’00; 10’52; 6’16)

КГП „Балкански рози 2002“ гр.Карлово, англ. типлери

 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

III.  Класиране – „LONG DAY“  20-21.06.2015г.

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Симеон Первазов  17ч. 31мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ.типлери
2 Илмаз Дурсун Рамадан  11ч. 06мин. „КГВПП – Хасково“ англ.типлери
3 Илиян Вълков    9ч. 03мин. Балкански рози-Карлово англ.типлери