Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 26.04.2017г.от 18:30ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Промяна в УСТАВ и Промяна в правилника на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание ,и в срок . . .