СЪОБЩЕНИЕ

„Във връзка с приетите изменения и допълнения на Извънредното Общо събрание на ФГВПП, проведено на 26.04.2017г. в гр.Пловдив, относно Състезателния правилник за продължителен полет (Клас Б – Европески породи), поради необходимото технологично време за доуточнения и приемане на допълнителни правила за прилагане на промените, да се считат за меродавни за . . .

СЪОБЩЕНИЕ

Моля, до края на  месец Септември 2017 година,  всички дружества да представят актуални поименни списъци на своите членове,  както и необходимият им брой пръстени за следващият състезателен период.Информацията е необходима тъй като през 2018г. пръстените на Федерацията за всяко дружество ще бъдат строго индивидуални! Решението за гореспоменатото се взе с . . .

Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 26.04.2017г.от 18:30ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Промяна в УСТАВ и Промяна в правилника на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание ,и в срок . . .