Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив . . .

                                                              Моля     до края на  месец Септември  2019 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете . . .

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 01.09.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Разглеждане на Жалби за не спазване на правилника  ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички Сдружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание . Поздрави на . . .

                                                          СЪОБЩЕНИЕ: До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, . . .

Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 16.03.2019г.от 14:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание .   Поздрави на всички колеги 19.02.2019г

                                                                                                                                                              Моля, до края на  месец Март  2019 година,  всички дружества  желаещи допълнително пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок.   Поздрави:                                                                                                                                                                                                                                         16.03.2019г. ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                                                                                                                                                                                 гр.Пловдив Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет“  

Съобщения

                               До Всички Сдружения на ФГВПП България, Уважаеми колеги, предстоят състезанията за Купа на България (Long day). Моля Председателите на всички клубове и сдружения, в писмен вид, да изпратят списъците на всички желаещи да участват в тях. за Пазарджишки високолетци и Старозагорски бели, съгласно правилника, състезанието ще се проведе през . . .

                                                  У В Е Д О М Л Е Н И Е                                                    СКЪПИ КОЛЕГИ   УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   31.03.2018г . / СЪБОТА / от 10.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ Събрание на „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ.СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МАРИЦА С АДРЕС ГР.ПЛОВДИВ . . .

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е СКЪПИ КОЛЕГИ   УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   25.11.2017г . / СЪБОТА / от 13.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2017г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ФЕМИЛИ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ . . .

СЪОБЩЕНИЕ

„Във връзка с приетите изменения и допълнения на Извънредното Общо събрание на ФГВПП, проведено на 26.04.2017г. в гр.Пловдив, относно Състезателния правилник за продължителен полет (Клас Б – Европески породи), поради необходимото технологично време за доуточнения и приемане на допълнителни правила за прилагане на промените, да се считат за меродавни за . . .