Пререгистрация на ЮЛНЦ – до 31.12.2020г

Министерство на Правосъдието Съобщение за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, което ни касае (всички клубове, сдружения, федерация и др.) С Ъ О Б Щ Е Н И Е за юридическите лица с нестопанска цел (федерация, клубове, сдружения и др.) Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените . . .

Съобщение относно регистрите за пръстените на гълъбите

До председателите на всички сдружения членуващи във ФГВПП. Уважаеми колеги, моля Ви до края на месец септември да изпратите поименен регистър на пръстените за Вашето сдружение от 2016г. до 2020г. включително! Информацията, може да е или в табличен вид или като снимка, но ясно да се вижда и разчита! Изпратете . . .

До всички дружества желаещи пръстени

Моля до края на  месец Септември  2020 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок. Поздрави:  ДИМИТЪР  ИВАНОВ Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет 16.09.2019г.

Съобщениe

   До Всички Сдружения на ФГВПП България,Уважаеми колеги, предстоят състезанията за Купа на България (Long day). Моля Председателите на всички клубове и сдружения, в писмен вид, да изпратят списъците на всички желаещи да участват в тях.за Пазарджишки високолетци и Старозагорски бели, съгласно правилника, състезанието ще се проведе през последната неделя . . .

Съобщение относно възобновяването на състезанията

Уважаеми колеги впредвид отхлабване на мерките свързани с Covid- 19 Ви уведомявам, че разрешавам от 23.05.2020г. (Събота) провеждането на протоколни състезания на ФГВПП. Провеждането на всяко едно състезание се извършва при строго спазване на епидемичните мерки съобщени от Националния кризисен щаб на република България. При провеждането на състезанията да се . . .

Съобщение отностно провеждането на състезания и мероприятия

Увъжаеми колеги във връзка с извънредното положение в България Ви уведомявам ,че отменям и забранявам провеждането на всички състезания и мероприятия свързани със състезателния сезон на ФГВПП до отмяна на създалата се ситуация и забраните получени от правителството свързани с Covid-19. Поздрави на всички! Бъдете здрави! Председател на ФГВПП: Димитър . . .

Поради извънредното положение в Република България Събранието на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ- което беше насрочено за 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А се ОТЛАГА за не определено време. Бъдете Здрави.

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание .Поздрави на всички колеги 07.03.2020г

                                                            Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив . . .