Съобщение отностно провеждането на състезания и мероприятия

Увъжаеми колеги във връзка с извънредното положение в България Ви уведомявам ,че отменям и забранявам провеждането на всички състезания и мероприятия свързани със състезателния сезон на ФГВПП до отмяна на създалата се ситуация и забраните получени от правителството свързани с Covid-19. Поздрави на всички! Бъдете здрави! Председател на ФГВПП: Димитър . . .

Поради извънредното положение в Република България Събранието на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ- което беше насрочено за 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А се ОТЛАГА за не определено време. Бъдете Здрави.

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание .Поздрави на всички колеги 07.03.2020г

                                                            Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив . . .

                                                              Моля     до края на  месец Септември  2019 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете . . .

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 01.09.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Разглеждане на Жалби за не спазване на правилника  ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички Сдружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание . Поздрави на . . .

                                                          СЪОБЩЕНИЕ: До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, . . .

Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 16.03.2019г.от 14:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание .   Поздрави на всички колеги 19.02.2019г

                                                                                                                                                              Моля, до края на  месец Март  2019 година,  всички дружества  желаещи допълнително пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок.   Поздрави:                                                                                                                                                                                                                                         16.03.2019г. ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                                                                                                                                                                                 гр.Пловдив Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет“