Купа на България

        СЪОБЩЕНИЕ: До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, Председателите или отговорните лица от всички Сдружения, Клубове и Дружества, да изпратят списъци на желаещите участници в конкретното състезание. За клас А-Български породи („Пазарджишки високолетци“ . . .

Промени

До всички колеги ,има промени по правилника на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ за клас А-(Български Породи Гълъби) моля всички колеги да се запознаят с тях ,успешен сезон .

Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 27.02.2021г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание 1.Приемане на нови членове 2.Разискване за промени на правелника на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ 3.Разглеждане на жалби 4.Разни . . .

Съобщение отностно Награждаването на ФГВПП:България

Увъжаеми колеги във връзка с извънредната епидемична обстановка в България свързани с Covid-19. Ви уведомявам ,че награждаването на ФГВПП; България за сезон 2020г.се отлага за края на месец-Март . Поздрави на всички! Бъдете здрави! Председател на ФГВПП: Димитър Иванов

Пререгистрация на ЮЛНЦ – до 31.12.2020г

Министерство на Правосъдието Съобщение за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, което ни касае (всички клубове, сдружения, федерация и др.) С Ъ О Б Щ Е Н И Е за юридическите лица с нестопанска цел (федерация, клубове, сдружения и др.) Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените . . .

Съобщение относно регистрите за пръстените на гълъбите

До председателите на всички сдружения членуващи във ФГВПП. Уважаеми колеги, моля Ви до края на месец септември да изпратите поименен регистър на пръстените за Вашето сдружение от 2016г. до 2020г. включително! Информацията, може да е или в табличен вид или като снимка, но ясно да се вижда и разчита! Изпратете . . .

До всички дружества желаещи пръстени

Моля до края на  месец Септември  2020 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок. Поздрави:  ДИМИТЪР  ИВАНОВ Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет 16.09.2019г.

Съобщениe

   До Всички Сдружения на ФГВПП България,Уважаеми колеги, предстоят състезанията за Купа на България (Long day). Моля Председателите на всички клубове и сдружения, в писмен вид, да изпратят списъците на всички желаещи да участват в тях.за Пазарджишки високолетци и Старозагорски бели, съгласно правилника, състезанието ще се проведе през последната неделя . . .