Купа на България

До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, Председателите или отговорните лица от всички Сдружения, Клубове и Дружества, да изпратят списъци на желаещите участници в конкретното състезание. За клас А-Български породи („Пазарджишки високолетци“ и „Старозагорски бели“) съгласно Състезателният . . .

До всички дружества желаещи пръстени

Моля до края на  месец Септември  2023 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок. Поздрави: ДИМИТЪР  ИВАНОВ Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет 

‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява наУправителния Съвет  Извънредно Общо Събрание на 09.06.2023г.от 12:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .

Купа на България

До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, Председателите или отговорните лица от всички Сдружения, Клубове и Дружества, да изпратят списъци на желаещите участници в конкретното състезание. За клас А-Български породи („Пазарджишки високолетци“ и „Старозагорски бели“) съгласно Състезателният . . .

Предожения за промени в правилника за състезания ДПГ „Дружба „-Пловдив

Предложение за промяна в П Р А В И Л Н И КА За провеждане на състезания по високо кръгово летене на гълъби между гълъбовъдите, отглеждащи ги в България и членуващи в Сдружение „ФГВПП” БЪЛГАРИЯГлава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:Чл.2 Състезанието се провежда по продължителен кръгов полет: отборно и индивидуално.Да се чете:Чл.2 Състезанието . . .

Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 19.11.2022г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание 1.Приемане на нови членове 2.Разискване на промени по правелника 3.Разни Поздрави на всички колеги 07.11.2022г Бъдете . . .

Предложения от Омега Раковски

Предложение за промяна на Чл.32 До 5-тия час от вдигането на гълъбите, ако не се виждат протоколните гълъби, протокола се анулира.Протоколните гълъби да се виждат на всеки 2 часа от последното виждане. (Промяна от 26.04.2017г.) ДА СТАНЕ ДО 7ч. вместо до 5ч. Предложение касаещо излъчването на републикански шампион при стари . . .

Предложение за промяна на правилник на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Предложение за промяна на правилник на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ от СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево 1.Да се увеличи броя на вдигнатите на гълъби на 10 гълъба (вместо 8 гълъба)и съответно да се увеличи броя на засичаните на 7 гълъба(вместо 5 гълъба) 2,Последната неделя  на месец Юли да се определи Шампион . . .