НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е СКЪПИ КОЛЕГИ   УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   25.11.2017г . / СЪБОТА / от 13.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2017г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ФЕМИЛИ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ . . .