Протоколи 2024 – Стари

Пазарджишки стари

СъстезателДатаДружествоНачалоОбщо времеИнд полетРезултатОценкаЗабележка
1Спас Бабачев05.052024г.С „Тракиец 2013, гр. Стамболийски7.00ч.Отложен
2Петър Балджийски19.05.2024г.
КГВПП ПОЛЕТ-13ДЪЛГО ПОЛЕ
7:00ч.Анулиран
3Боян Събевски25.05.-2024г.. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево6:00ч

Старозагорски стари

СъзтезателДатаДружествоНачалоОбщо времеИнд полетРезултатОценкаЗабележка

Типлери стари

СъстезателДатаДружествоНачалоЧас на слизане
Край на полета
РезултатОценка Забележка 
1Валентин Дамянов27.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч 22ч. 45 мин.16ч. 45 мин.Отлична
2 Иван Александров27.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.50ч 0ч. 06 мин.18ч. 16 мин.Отлична
3Иван Митков Иванов27.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч Дисквалификация

4Калоян Христов27.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч
5Николай Климентов27.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
6Димитър Говедарски27.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
7Тодор Дошков27.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
8Ники Янгънов27.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
9Димо Драгнев27.04.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч 00ч.26 мин.18ч.56 мин.Отлична
10Явор Бошнаков28.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч 22ч.07 мин.16ч.37 мин.Отлична
11Иво Салкин28.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
12Димитър Дънев28.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
13Илмаз Рамадан28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч 23ч. 50 мин.18ч. 20 мин.Отлична
14Николай Василев28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч Дисквалификация

15Валентин Вълков28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч Дисквалификация

16Анастас Стойчев28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч
17Мюмюн Мюмюн28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.30ч
18Пламен Генчев28.04.2024г.КГВППгр.Хасково05.58ч 18ч. 17 мин.12ч. 19 мин.Отлична
19Красимир Романски28.04.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч 17ч.30 мин.12ч.00 мин.Отлична
20Симеон Первазов28.04.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч Дисквалификация

21Радослав Костадинов28.04.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч Дисквалификация

22Красимир Романски05.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
23Ариф Люгов05.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
24Иво Салкин05.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
25Николай Василев11.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч 04ч.05 мин.22ч. 35 мин.ОтличнаНОВ БГ РЕКОРД!
26Иво Салкин11.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
27Димитър Говедарски11.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
28Тодор Дошков11.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
29Николай Климентов11.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
30Радослав Костадинов11.05.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч Дисквалификация
31Симеон Первазов12.05.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч Дисквалификация
32Димо Драгнев12.05.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.00ч 23ч.13мин18ч.13минОтлична
33Красимир Романски12.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
34Явор Бошнаков12.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
35Ариф Люгов12.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч
36Валентин Дамянов12.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч
37Иван Александров12.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч Дисквалификация
38Илмаз Рамадан12.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч Дисквалификация
39Иван Митков Иванов12.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч Дисквалификация
40Пламен Генчев12.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч Дисквалификация
41Красимир Романски 18.05.2024гБалкански Типлер Клуб05.00ч.22ч.08 мин17ч. 08минОтлична
42Илмаз Рамадан18.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.22ч. 40 мин17ч. 40 минОтлична
43Николай Василев18.05.2024г. КГВПП Хасково05.20ч.03ч. 13 мин.21ч. 53 мин.Отлична
44Пламен Генчев19.05.2024г. КГВПП Хасково05.30ч.Дисквалификация
45Симеон Первазов25.05.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч.
46Димо Драгнев25.05.2024г.„Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора05.30ч.
47Николай Климентов25.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч.
48Явор Бошнаков 26.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч.
49Ариф Люгов25.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч.
50Тодор Дошков25.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.30ч.
51 Красимир Романски26.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.00ч.
52Иво Салкин 26.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.00ч.
53Димитър Говедарски26.05.2024г.Балкански Типлер Клуб05.00ч.
54Валентин Дамянов25.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.
55Иван Александров,25.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.
56Иван Митков Иванов25.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.
57Илмаз Рамадан26.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.
58Николай Василев26.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.
59Пламен Генчев26.05.2024г. КГВПП Хасково05.00ч.

Пакистански стари