Награждаването на първенците

                                                     У В Е Д О М Л Е Н И Е

                                                            СКЪПИ КОЛЕГИ

УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   16.03.2024г . / СЪБОТА / от 12.00 ЧАСА НА ОБЯД ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2023г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ХИТЪР ПЕТЪР -гр-ПЛОВДИВ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ И  ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА„ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ .