Купа на България

До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България,

Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, Председателите или отговорните лица от всички Сдружения, Клубове и Дружества, да изпратят списъци на желаещите участници в конкретното състезание.

За клас А-Български породи („Пазарджишки високолетци“ и „Старозагорски бели“) съгласно Състезателният правилник състезанието се провежда през последната Неделя на м.Юни, или на дата 25.06.2023г.

За клас Б-Европейски породи („Типлери“), състезанието „LONG DAY” ще се проведе на дати 17и 18.06.2023г.д

Срок за подаване на списъците: до 15.06.2023г.  (на e-mail: d.buhalski@abv.bg )