Награждаването на първенците

                                                       У В Е Д О М Л Е Н И Е

                                                            СКЪПИ КОЛЕГИ

УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   18.03.2023г . / СЪБОТА / от 13.00 ЧАСА НА ОБЯД ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2022г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ХИТЪР ПЕТЪР -гр-ПЛОВДИВ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ И  ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА„ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ .