Предожения за промени в правилника за състезания ДПГ „Дружба „-Пловдив

Предложение за промяна в
П Р А В И Л Н И КА
 За провеждане на състезания по високо кръгово летене на гълъби между гълъбовъдите, отглеждащи ги в България и членуващи в Сдружение „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ
Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.2 Състезанието се провежда по продължителен кръгов полет: отборно и индивидуално.
Да се чете:
Чл.2 Състезанието се провежда по продължителен,висок, кръгов полет: отборно и индивидуално
Глава II.  ПРАВA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ
Чл.23 Задължения  на съдиите:
А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола в 3 екземпляра /без часа на кацането/.
Да се чете:
А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола в 1екземпляр с часа на вдигането и да се приложи снимка на на Председателя на федерацията или Секретаря на федерацията по електрона поща или вайбър до 15 минути от началото на полета.
В случай ,когато гълъбовъда не разполага с необходимите устройства ползва друго устройство като добавя съобщение, че протоколите се изпращат от негово име и се вписват имената на състезателя (гълъбовъда ).

 

Чл.25 При приключване на състезанието да подпишат протоколите и да ги изпратят на  интернет адрес: d.buhalski@abv.bg

Да се чете:
Чл.25 При приключване на състезанието да подпишат протокола и да се изпрати на  интернет адрес: d.buhalski@abv.bg


Глава III:   ПОЛЕТ НА ГЪЛЪБИТЕ
Чл.33 Зачитането на полета става след подписването на протокол по образец съставен в три екземпляра /един – за гълъбовъда, един за архива на дружеството, един за архива на СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ”/.
 
Да се чете:
Чл.33 Зачитането на полета става след подписването на протокол по образец съставен в едии екземпляр/един – за гълъбовъда, /и изпраща фото копие (Пълен Протокол с всички графи попълнени) на Председателя на федерацията или Секретаря на федерацията по електрона поща или вайбър. За архива на СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ”/.

В случай ,когато гълъбовъда не разполага с необходимите устройства ползва друго устройство като добавя съобщение, че протоколите се изпращат от негово име и се вписват имената на състезателя (гълъбовъда ).

Глава IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
 Чл.34 Не се позволява да се пускат гълъби на гълъбарника във волиерата и върху волиерата по време на полет до слизане на последния гълъб (приключване на състезанието).
Да се чете:
Чл.34 Не се позволява да се пускат гълъби на гълъбарника във волиерата и върху волиерата по време на полет до слизане на последния гълъб (приключване на състезанието).
А)Ако гълъбите или гълъб прелетят деня и отговарят на всички останали правила от правилника гълъбовъда има право да запали осветлението и да пусне гълъби във волиерата 30 минути преди залеза на слънцето/ като база за часа на залеза,който е различен за всеки ден се ползва сайт за времето/ .

 

Допълнителни разпоредби към правилника касаещи състезанията от 01.05.2021 година
5.Всяка птица(гълъб)след началото на състезанието, която до  вторият час не заеме височина така че да не се вижда маха на крилата при вятър до 3-метра в секунда гълъба приключва състезанието(Анулира се)
Да се чете:
5.Всяка птица(гълъб)след началото на състезанието, която до  вторият час не заеме височина така че да не се вижда маха на крилата при вятър до 3-метра в секунда гълъба приключва състезанието(Анулира се).
А)Ако в деня на вдигане има ниска облачност при която гълъбите не могат да заемат височина на която да не се вежда маха на крилата до втория час състезанието се зачита.