Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 19.11.2022г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание

1.Приемане на нови членове

2.Разискване на промени по правелника

3.Разни

Поздрави на всички колеги 07.11.2022г Бъдете здрави.