Предложения от Омега Раковски

Предложение за промяна на Чл.32 До 5-тия час от вдигането на гълъбите, ако не се виждат протоколните гълъби, протокола се анулира.Протоколните гълъби да се виждат на всеки 2 часа от последното виждане. (Промяна от 26.04.2017г.) ДА СТАНЕ ДО 7ч. вместо до 5ч.

Предложение касаещо излъчването на републикански шампион при стари и млади гълъби . Състезанието за шампион на България да става в един ден като от Всички дружества се излъчат по трима претенденти а комисията бъде от друго дружество. Една дата за стари и една за млади които са предварително зададени. 3- Предложение за промяна на правилника касаещо начинът на летене на пазарджишкият гълъб . Три или повече гълъби които летят по ниско , крило в крило , повече от един час да се считат за типлери и да бъдат дисквалифицирани. 3- Предложение относно начинът на летене на пазарджишкият гълъб . Всеки състезателен гълъб от отбора да изкара поне 50% от полетът си във височина на която не се вижда махът на крилата. За тази цел трябва да се направи още една графа в протокола в която да се впише часът на пропадане на всеки гълъб