Предложения от Омега Раковски

Предложение за промяна на Чл.32 До 5-тия час от вдигането на гълъбите, ако не се виждат протоколните гълъби, протокола се анулира.Протоколните гълъби да се виждат на всеки 2 часа от последното виждане. (Промяна от 26.04.2017г.) ДА СТАНЕ ДО 7ч. вместо до 5ч. Предложение касаещо излъчването на републикански шампион при стари . . .