Предложение за промяна на правилник на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Предложение за промяна на правилник на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ от СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево

1.Да се увеличи броя на вдигнатите на гълъби на 10 гълъба (вместо 8 гълъба)и съответно да се увеличи броя на засичаните на 7 гълъба(вместо 5 гълъба)

2,Последната неделя  на месец Юли да се определи Шампион на Шампионите като участват само

Шампионите на клубовете от предната година. Бройката на вдигнатите гълъби да е 15 и да се засича на 12 гълъба