Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 27.02.2021г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание

1.Приемане на нови членове

2.Разискване за промени на правелника на
‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

3.Разглеждане на жалби

4.Разни

Поздрави на всички колеги 11.02.2021г Бъдете здрави.