Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 27.02.2021г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание 1.Приемане на нови членове 2.Разискване за промени на правелника на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ 3.Разглеждане на жалби 4.Разни . . .