До всички дружества желаещи пръстени

Моля до края на  месец Септември  2021 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок. Поздрави: ДИМИТЪР  ИВАНОВ Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет 06.09.2021г.

Купа на България

        СЪОБЩЕНИЕ: До всички Сдружения, Клубове и Дружества членуващи във ФГВПП България, Уважаеми колеги, относно състезанията за „Купа на България (Лонг дей)“, Председателите или отговорните лица от всички Сдружения, Клубове и Дружества, да изпратят списъци на желаещите участници в конкретното състезание. За клас А-Български породи („Пазарджишки високолетци“ . . .

Промени

До всички колеги ,има промени по правилника на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ за клас А-(Български Породи Гълъби) моля всички колеги да се запознаят с тях ,успешен сезон .

Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 27.02.2021г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание 1.Приемане на нови членове 2.Разискване за промени на правелника на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ 3.Разглеждане на жалби 4.Разни . . .