Съобщение отностно Награждаването на ФГВПП:България

Увъжаеми колеги във връзка с извънредната епидемична обстановка в България
свързани с Covid-19. Ви уведомявам ,че награждаването на ФГВПП; България за сезон 2020г.се отлага за края на месец-Март .

Поздрави на всички!

Бъдете здрави!

Председател на ФГВПП: Димитър Иванов