Съобщение относно регистрите за пръстените на гълъбите

До председателите на всички сдружения членуващи във ФГВПП.

Уважаеми колеги, моля Ви до края на месец септември да изпратите поименен регистър на пръстените за Вашето сдружение от 2016г. до 2020г. включително!

Информацията, може да е или в табличен вид или като снимка, но ясно да се вижда и разчита!

Изпратете я в срок на емайл адреса на Димитър Бухалски!

Поздрави на всички колеги!

Бъдете здрави!

Председател на ФГВПП: Димитър Иванов