Пререгистрация на ЮЛНЦ – до 31.12.2020г

Министерство на Правосъдието Съобщение за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, което ни касае (всички клубове, сдружения, федерация и др.) С Ъ О Б Щ Е Н И Е за юридическите лица с нестопанска цел (федерация, клубове, сдружения и др.) Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените . . .

Съобщение относно регистрите за пръстените на гълъбите

До председателите на всички сдружения членуващи във ФГВПП. Уважаеми колеги, моля Ви до края на месец септември да изпратите поименен регистър на пръстените за Вашето сдружение от 2016г. до 2020г. включително! Информацията, може да е или в табличен вид или като снимка, но ясно да се вижда и разчита! Изпратете . . .

До всички дружества желаещи пръстени

Моля до края на  месец Септември  2020 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете максимално точни и  да спазите поставения срок. Поздрави:  ДИМИТЪР  ИВАНОВ Председател на Сдружение“ Федерация на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет 16.09.2019г.