Съобщение относно възобновяването на състезанията

Уважаеми колеги впредвид отхлабване на мерките свързани с Covid- 19 Ви уведомявам, че разрешавам от 23.05.2020г. (Събота) провеждането на протоколни състезания на ФГВПП. Провеждането на всяко едно състезание се извършва при строго спазване на епидемичните мерки съобщени от Националния кризисен щаб на република България. При провеждането на състезанията да се спазва отстояние минимум два метра на участниците и комисията както и от гостите. Да се извършва необходимата дезинфекция и носенето на предпазни маски. Контрола по провеждането на състезанията с така упоменатите мерки възлагам на председателите от всяко едно дружество, както и самият състезател, който е обявил протокола.

Поздрави на всички колеги! Желая ви успех! Бъдете здрави!

Председател на ФГВПП: Димитър Иванов