Съобщение отностно провеждането на състезания и мероприятия

Увъжаеми колеги във връзка с извънредното положение в България Ви уведомявам ,че отменям и забранявам провеждането на всички състезания и мероприятия свързани със състезателния сезон на ФГВПП до отмяна на създалата се ситуация и забраните получени от правителството свързани с Covid-19. Поздрави на всички! Бъдете здрави! Председател на ФГВПП: Димитър . . .