Поради извънредното положение в Република България Събранието на ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ- което беше насрочено за 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А се ОТЛАГА за не определено време. Бъдете Здрави.

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 04.04.2020г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марицас адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 .Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по1 делегат за общото събрание .Поздрави на всички колеги 07.03.2020г