НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

                                              У В Е Д О М Л Е Н И Е

                                             СКЪПИ КОЛЕГИ

 

УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   07.12.2019г . / СЪБОТА / от 17.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2019г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ФЕМИЛИ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ И  ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА„ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ .

 

                                    Поздрави на всички колеги!