Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обявява Извънредно Общо Събрание на 09.11.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив . . .

                                                              Моля     до края на  месец Септември  2019 година,  всички дружества  желаещи  пръстени да заевят. Моля, да бъдете . . .