Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание на 01.09.2019г.от 10:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1.Разглеждане на Жалби за не спазване на правилника  ФГВПП” БЪЛГАРИЯ Моля всички Сдружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание . Поздрави на . . .