Съобщение

Съобщение Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява  Общо Събрание на 16.03.2019г.от 14:00ч. в заседателната зала на Община Марица с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А 1 Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по 1 делегат за общото събрание .   Поздрави на всички колеги 19.02.2019г