У В Е Д О М Л Е Н И Е

                                                   СКЪПИ КОЛЕГИ

 

УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   31.03.2018г . / СЪБОТА / от 10.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ Събрание на „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ.СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МАРИЦА С АДРЕС ГР.ПЛОВДИВ БУЛЕВАРД  МАРИЦА N-57A

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД.

1.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

2.РАЗНИ

НА СЪБРАНИЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ПРЕЦЕДАТЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЯТА   ИЛИ ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВСЯКО  СДРУЖЕНИЕ НА„ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ .

 

Поздрави на всички колеги!