НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

СКЪПИ КОЛЕГИ

 

УВЕДОМЯВАМЕВИ   , ЧЕ НА   25.11.2017г . / СЪБОТА / от 13.00 ЧАСА ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2017г. за „ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ, В РЕСТОРАНТ ФЕМИЛИ. НА НАГРАЖДАВАНЕТО ДА ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ И  ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА„ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ .

 

Поздрави на всички колеги!