Класиране 2016 година.

КЛАСИРАНЕ 2016г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ

 

         
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ
         
I. Класиране – Отборно, Стари птици 2016
         
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
/час минути/  
I    Янко Кръстев-  9ч. 33мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Пепо Ветренски   9ч. 31мин. СПВл _Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци  
III Димитър Игнатов   9ч.16мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
IV
  Йордан Гешев
 9ч. 11мин. КГП“Балкански рози 2002″ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
V Росен Иванов  8ч. 43мин. Арес-2000,   ,с.Маноле Пазарджишки високолетци  
VI Николай          Койрушки   8ч.42мин. ОМЕГА 2005 гр.Раковски Пазарджишки високолетци  

 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/

 

 

II. Класиране – Отборно, Млади птици 2016г.  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Боян Събевски   9ч:16мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Шенол Халил   9ч:03мин. Сдружение     Ефир-с. Момнско Пазарджишки високолетци  
III Асан Мурад   8ч:51мин. КГП“Балкански рози 2002″ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
IV Ангел Даков   8ч:49мин. ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
V Валентин Златев   8ч.29мин. ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
VI Шериф Ариф Халибрям   8ч.27мин КГВПП-       Хасково Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  

 

 

 

           
III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици 2016г.
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I   Пепо Ветренски 12ч. 07мин. F 393966 СПВл-Пазарджик 2013 Пазарджишки високолетци
II Пепо Ветренски 11ч. 32мин. F 288831 СПВл-Пазарджик 2013 Пазарджишки високолетци
III Йордан Гешев 11ч. 25мин. F 427158 КГП“Балкански рози 2002″ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
IV Георги Бончев 11ч. 17мин. F 494266 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Пепо Ветренски 11ч. 17мин. F 443756 СПВл-Пазарджик 2013 Пазарджишки високолетци
VI Ангел Попов 11ч. 08мин. F 475339 СПВл-Пазарджик 2013 Пазарджишки високолетци
           
           

 

           
           
III. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици 2016г.
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Ангел Даков 11ч. 10мин. F 443403 ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
II Апостол Марев 11ч. 03мин. F 445541 „Арес 2000“ с. Маноле Пазарджишки високолетци
III Боян Събевски 10ч. 45мин. F 491624 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
IV Валентин Златев 10ч. 39мин. F 443011 ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Боян Събевски 10ч. 32мин. F 491697 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
VI Валентин Златев 10ч. 30мин. F 443066 ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
           

 

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Отборно стари 2016  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
I Георги Иванов 5ч. 58мин ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
II Запрян Димитров   5ч. 25мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
III Красимир Велев 5ч. 17мин Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
IV Неделчо Неделчев 5ч. 04мин Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
V Стефан Димов   3ч. 44мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Индивидуално стари 2016  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода
ч.мин.
         
I Георги Иванов 9ч.45мин.

F471114

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари
II Запрян Димитров 8ч.41мин F343936 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари
III Запрян Димитров 7ч28мин. F301431 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари
 IV Красимир Велев 7ч.27мин F470564 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари
V Красимир Велев 7ч16мин. F470567 , ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари
VI Георги Иванов 7ч.15мин F471128

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Отборно млади 2016  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Жулиен Арбалов   4ч.00мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Индивидуално млади 2016  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Георги Иванов 9ч.50мин.

F471127

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
II Георги Иванов 8ч.41мин F471021 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
III Георги Иванов 8ч14мин. F471128 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
 IV Георги Иванов 5ч.58мин F471114 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
V Петър Михалев 5ч55мин. F472298 ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
VI Петър Михалев 5ч.50мин F472047

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  

 

Класиране от състезанието “Long day” за български породи  
           
Класиране – Отборно /“Long day“/ 2016  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода
ч.мин.
         
I Пепо Ветренски

 

   10ч. 13мин. СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци
II Павел Толумов

  

9ч. 39мин. ОДГ Феникс -2012 Пазарджишки високолетци
III Благо Боруков

    

9ч.14мин. ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
IV Доньо Маринов

 

8ч. 59мин. „Балкански рози-Карлово Пазарджишки високолетци
V  Николай Ангелов

 

7ч. 33мин. Ефир – с. Моминско Пазарджишки високолетци
VI Йордан Йорданов 7ч. 30мин. СГ “Chort Dei“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци

 

 

 

Класиране – Индивидуален полет  /“Long day“/ 2016
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Пепо Ветренски

 

   11ч. 17мин.

      F393377

СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци  
II Пепо Ветренски

  

11ч. 03мин.

F237511

СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци  
III Благо Боруков

    

11ч.00мин.

F493735

ДПГ“Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
IV Павел Толумов

 

10ч. 05мин.

F455605

„ОДГ Феникс 2012 с. Калояново  Пазарджишки високолетци  
V  Пепо Ветренски

 

9ч. 57мин.

F288927

СПВл-Пазарджик2013 Пазарджишки високолетци  
VI Станислав Минков

 

9ч. 55мин.

F306697

СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  

 

 

 

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ  2016 г.

 

  1. I. Класиране Стари птици – Сборни първенци
Класиране Състезател Среден Резултат,

/ч. мин./

Сдружение, Клуб Порода
1 Пламен Казаков – Ст.Загора 17ч. 02мин

(16:45, 17:35, 16:50)

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ. типлери
2 Симеон Первазов – Ст.Загора 16ч. 42мин

(15:25, 17:08, 17:34)

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ. типлери

 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

  1. II.Класиране Млади птици – Сборни първенци
Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Румен Иванов – Асеновград 14ч. 23м.

(15’16; 14’11; 13’41)

СГВГ „Чинар – 08“ с.Белащица англ. типлери
2 Сали Кадир Мустафа – Хасково 11ч. 25м.

(14’00; 11’52; 8’21)

„КГВПП Хасково” англ. типлери
3 Данчо Димитров-гр.Баня 9ч. 11м.

(13’50; 8’40; 5’01)

КГП „Балкански рози 2002“ гр.Карлово англ. типлери

 Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

III.  Класиране – „LONG DAY“  20-21.06.2016г.

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан  11ч. 15мин. „КГВПП – Хасково“ англ.типлери
1 Симеон Первазов  11ч. 15мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ.типлери
3 Пламен Казаков 10ч. 00мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора англ.типлери