Класиране 2013 година.

КЛАСИРАНЕ 2013г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ  
           
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ  
           
I. Класиране – Отборно, Стари птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Стоил Русинов 10ч. 33мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Иордан Гешев 10ч. 09мин. КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
III Неделчо Стоицов 9ч. 13мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
IV Ангел Даков 8ч. 18мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
V Симеон Илиев 8ч. 11мин. КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
VI Станислав Минков 7ч. 51мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  

 

 

II. Класиране – Отборно, Млади птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Димитър Стоицов 8ч. 52мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
II Рангел Димов 8ч. 18мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
III Боян Събевски 8ч. 11мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
IV Валентин Златев 8ч. 03мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
V Цонио Кривчев 7ч. 52мин ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
VI Димитър Валенцов 7ч. 22мин. СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  

 

III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I   Йордан Гешев 12ч. 43мин. F 229893 КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
II Валентин Стоичев 12ч. 35мин. F 239282 СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци
III Йордан Гешев 11ч. 43мин. F 172174 КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
IV Йордан Гешев 11ч. 41мин. F 293797 КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
V Йордан Гешев 11ч. 40мин. F 172163 КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
VI Стоил Русинов 11ч. 37мин. F 247867 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки

 

 

IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Ерджан Ибрем 11ч. 05мин. F 306137 ДГ „ Полет„ гр.Асеновград Пазарджишки високолетци
II Цонио Кривчев 11ч. 00мин. F 280968 СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
III ДимитърСтоицов 10ч. 58мин. F 264543 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
IV Валентин Златев 10ч. 53мин. F 267609 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Димитър Валенцов 10ч. 36мин. F 311528   СГ “Chort Dei“ гр.Съединени Пазарджишки високолетци
VI Димитър Валенцов 10ч. 36мин. F 311547   СГ “Chort Dei“ гр.Съединени Пазарджишки високолетци

 

 

Класиране от състезанието “Long day” за български породи  
           
Класиране – Отборно /“Long day“/  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Димитър Кулев 9ч. 01мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
II Димитър Игнатов 8ч. 17мин. СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
III Янко Кръстев 7ч.30мин. СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
IV Тодор Гавраилов 7ч. 27мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
V Боян Събевски 7ч. 24мин. СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
VI Шериф Халибрям 7ч. 15мин. С „КГВПП“ гр.Хасково Пазарджишки високолетци  

 

Класиране – Индивидуален полет  /“Long day“/
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Димитър Кулев 9ч. 59мин. F 124314 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
II Димитър Кулев 9ч. 52мин. F 262673 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
III Димитър Кулев 9ч. 17мин. F 196646 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
IV Димитър Стоицов 8ч. 55мин. F 214452 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
V Димитър Игнатов 8ч. 54мин. F 195822 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
VI Янко Кръстев 8ч. 45мин. F 322906 СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци

 

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ    Класиране  Стари птици

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан   46ч. 55мин.   С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Ремзи СЮлеиман 42ч. 21мин.    С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
3 Валентин Д.Иванов 28ч. 42 мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

 

Забележка: Полученият Резултат е образуван от три редовни полета!

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ    Класиране  Млади птици

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Клуб Порода
1 Красимир Романски 32ч. 30мин.   КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово англ.типлери
2 Мано Нанев 30ч. 30мин.    КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово англ.типлери
3  Иван Александров 29ч. 53 мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

 

Забележка: Полученият Резултат е образуван от три редовни полета!

III.             Класиране – „LONG DAY“ 22/23.06.2013

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан 10ч. 27мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Красимир Романски 8ч. 10мин. КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово англ.типлери

 

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели

 

 
           
Класиране -Индивидуално Стари

 

 
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Георги Иванов 8ч. 06мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
II Георги Иванов 6ч. 31мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
III Георги Иванов 6ч. 30мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
IV Георги Иванов 6ч. 27мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
V Георги Иванов 6ч. 23мин ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  
VI Николаи Недев 3ч. 40мин

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски стари  

 

Класиране от състезанието Старозагорски Бели  
           
Класиране -Индивидуално млади  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Запрян Димитров 7ч. 22мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
II Николаи Недев 6ч. 00мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
III Николаи Недев 5ч. 50мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
IV Петър Петров 5ч. 13мин. ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
V Ненчо Неделчев 5ч. 10мин ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади  
VI Запрян Димитров 5ч. 01мин

 

,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора Старозагорски млади