Класиране 2012 година

КЛАСИРАНЕ 2012г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ  
           
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ  
           
I. Класиране – Отборно, Стари птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
/час минути/  
         I  Боян Събевски  9ч. 14мин.  СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево  Пазарджишки високолетци  
II  Таньо Гуджеров 8ч. 47мин. СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци  
III Стоил Русинов 8ч. 35мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
III Иван Рангелов 8ч. 35мин. ,,Арес-2000,   ,с.Маноле Пазарджишки високолетци  
IV Димитър Игнатов 8ч. 30мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
V Петър Рунташки 8ч. 14мин. СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
VI Младен Гендов 8ч. 02мин. СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци  
         

 

 

Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/

 
   
           
II. Класиране – Отборно, Млади птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Тодор Киров 7ч. 57мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Минчо Вълев 7ч. 35мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
III Теньо Камжалов 7ч. 23мин. СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица Пазарджишки високолетци  
IV Боян Събевски 7ч. 15мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
V Атанас Стефанов 7ч. 11мин ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
VI Димитър Стоицов 7ч. 10мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  
           
III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Таньо Гуджеров 11ч. 15мин. F 207368 СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци
II Боян Събевски 10ч. 20мин. F 131205 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
III Боян Събевски 10ч. 20мин. F 131158 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
IV Боян Събевски 10ч. 19мин. F 187009 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Младен Гендов 10ч. 08мин. F 186755 СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци
VI Боян Събевски 10ч. 03мин. F 131146 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
           
           
           
IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици
 

 

         
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
          I  Атанас Стефанов  11ч. 22мин.  F 211705  ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив  Пазарджишки високолетци
II Минчо Вълев 10ч. 56мин. F 213440 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
III Атанас Стефанов 10ч. 23мин. F 211701 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
IV Тодор Киров 10ч. 17мин. F 231465 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Боян Събевски 10ч. 13мин. F 231042 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Иван Алексиев 10ч. 13мин. F 216180 СГВГ“ Чинар 08 “ с.Белащица Пазарджишки високолетци
VI Боян Събевски 10ч. 12мин. F 231157 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
           
           
Класиране от състезанието “Long day” за български породи  
           
Класиране – Отборно /“Long day“/  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Димитър Стоицов 7ч. 43мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
II Кръстю Клявков 7ч. 10мин. СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
III Димитър Валенцов 6ч. 53мин. СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
IV Петър Ветренски 6ч. 45мин. „МирПазарджик’ Пазарджишки високолетци  
V Тодор Киров 6ч. 35мин.3мин.остатак СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
VI Стоил Паликрушев 6ч. 35мин.2мин-остатак СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
           

 

 

ФГВПП България,

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ  2012г.

 

  1. I. Класиране Стари птици 2012 – Сборни първенци
Класиране Състезател Резултат,

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Ремзи  Сюлейман

 

41ч. 13мин

(15:02, 13:10, 13:01)

С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Салим Салим 40ч. 47мин

(15:01, 16:01, 9:45)

С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
3 Илмаз Рамадан

 

35ч. 00мин

(16:59, 18:01)

С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

 

  1. II. Класиране Млади птици 2012 – Сборни първенци
Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Ремзи  Сюлейман 35ч. 03мин.  

(13:40, 11:58, 9:25)

С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Красимир Романски 34ч. 30мин.   (11:20, 11:30, 11:40) КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово   англ.типлери
3 Илмаз Рамадан 33ч. 57 мин. (9:51, 10:06, 14:00) С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

 

III.             Класиране – „LONG DAY“ 17.06.2012

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Сдружение, Клуб Порода
1 Салим Осман Салим  15ч. 55мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Димитър Симеонов 13ч. 06мин. КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово англ.типлери
3 Илиан Вълков 5ч. 45мин. КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово англ.типлери