Класиране 2011 година.

КЛАСИРАНЕ 2011г.   „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ  
           
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ  
           
I. Класиране – Отборно, Стари птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Стоил Русинов 9ч. 31мин. СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Иван Попов 9ч. 09мин. СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
III Младен Гендов 8ч. 58мин. СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци  
IV Кръстьо Баирев 8ч. 15мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
V Иван Алексов 7ч. 23мин. СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица Пазарджишки високолетци  
VI Николай Каменчев 7ч. 22мин. СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  
           
II. Класиране – Отборно, Млади птици  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Боян Събевски 8ч. 07мин. СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
II Валентин Златев 7ч. 11мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
III Асен Денев 7ч. 04мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
IV Нанко Василев 7ч. 02мин. КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
V Петко Алов 6ч. 52мин СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци  
VI Димитър Стоицов 6ч. 37мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/  
           
III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Иван Попов 11ч. 15мин. F 065203 СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци
II Стоил Русинов 10ч. 36мин. F 085196 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
III Младен Гендов 10ч. 06мин. F 040412 СГ „Омега 2005“ гр.Раковски Пазарджишки високолетци
IV Стоил Русинов 10ч. 04мин. F 085140 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Теньо Камжалов 9ч. 42мин. F 128925 СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица Пазарджишки високолетци
VI Стоил Русинов 9ч. 37мин. F 185042 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
           
           
           
IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Валентин Златев 10ч. 30мин. F 185925 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
II Ибрям Ибрям 9ч. 20мин. F 199027 С „КГВПП“ гр.Хасково Пазарджишки високолетци
III Валентин Златев 9ч. 14мин. F 185965 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
IV Боян Събевски 9ч. 07мин. F 187137 СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци
V Нанко Василев 9ч. 01мин. F 174420 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
VI Бюлен Еминов 8ч. 46мин. F 195501 ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци
           
           
Класиране от състезанието “Long day” за български породи  
           
Класиране – Отборно /“Long day“/  
           
Класиране Състезател Резултат Клуб Порода  
ч.мин.  
           
I Нанко Василев 11ч. 01мин. КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци  
II Вели Вели 8ч. 22мин. С „КГВПП“ гр.Хасково Пазарджишки високолетци  
III Минчо Вълев 8ч. 12мин. ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив Пазарджишки високолетци  
IV Ибрям Ибрям 7ч. 51мин. С „КГВПП“ гр.Хасково Пазарджишки високолетци  
V Станислав Минков 7ч. 05мин. СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево Пазарджишки високолетци  
VI Сеид Юсмен 7ч. 00мин. С „КГВПП“ гр.Хасково Пазарджишки високолетци  
           
           
Класиране – Индивидуален полет  /“Long day“/
           
Класиране Състезател Резултат Гълъб номер Клуб Порода
ч.мин.
           
I Нанко Василев 12ч. 12мин. F 171053 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
II Нанко Василев 11ч. 48мин. F 171407 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
III Ибрям Ибрям 10ч. 56мин. F 199046 С „КГВПП“ Хасково Пазарджишки високолетци
IV Нейко Попов 10ч. 14мин. F 127702 СГ „Chort Day“ гр.Съединение Пазарджишки високолетци
V Нанко Василев 10ч. 02мин. F 171051 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци
VI Нанко Василев 10ч. 02мин. F 171038 КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово Пазарджишки високолетци

 

КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ

 

  1. Класиране Стари птици

 

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан 14ч. 22мин С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Ставри Ганев 13ч. 44мин С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

  1. Класиране Млади птици
Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан   15ч. 03мин.   С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери
2 Митко Симеонов 13ч. 48мин.    КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово   англ.типлери
3 Салим Салим 12ч. 30 мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери

 

Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!

 

III.             Класиране – „LONG DAY“

Класиране Състезател Резултат

ч.мин.

Клуб Порода
1 Илмаз Рамадан 12ч. 01мин. С „КГВПП“ гр.Хасково англ.типлери