Съобщение

Съобщение

Управителния Съвет ‘ ФГВПП” БЪЛГАРИЯ-обевява Извънредно Общо Събрание

на 26.04.2017г.от 18:30ч. в заседателната зала на Община Марица

с адрес гр.Пловдив бул.Марица -57А

1.Промяна в УСТАВ и Промяна в правилника

на „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Моля всички здружения членуващи в федерацията да излъчат по

1 делегат за общото събрание ,и в срок до 15.04(април)17г. да

отправят в писмен вид предложения за промяна на правилника

и Устава

Поздрави на всички колеги

25.03.2017г