Контакти

КОНТАКТИ

 

“ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” – България

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Председател – Димитър Иванов Иванов
адрес: с. Маноле, община Марица, ул. 45, №6

 

Състав на Управителен съвет:

Димитър Иванов Иванов

Арес-2000 с.Маноле

Председател на УС

Боян Александров Събевски

Шампион-99 с.Труд и Граф Игнатиево

Член на УС

Димитър Стоянов Бухалски

СГ „Chort Dei“ гр.Съединение

Секретар на УС

Иван Стойков Иванов

КГВПП-Хасково

Член на УС

  Тошо Георгиев Георгиев

ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив

Член на УС

 

Състав на Контролен съвет:

 

Славчо Йозов Царов

СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски

Председател на КРС

Благой Запрянов Тосев

„Каламица“ с.Цалапица

Член на КРС

Красимир Динев Велев

„Ески – Зара 2010″ гр.Стара Загора

Член на КРС